Regulamin Forum Dyskusyjnego

Postautor: Administrator » 2010-07-17, 09:40

Podstawowe pojęcia używane w dalszej części Regulaminu.

Forum, forum dyskusyjne o pozwach zbiorowych, widoczne pod adresem www.forum-pozew-zbiorowy.com.pl.

Administrator, właściciel Forum lub Użytkownik upoważniony przez Właściciela do nadzoru nad Forum.

Moderator, Użytkownik któremu Administrator przyznał prawa do moderowania Forum,
kasowania postów niezgodnych z Regulaminem, udzielania ostrzeżeń Użytkownikom,
blokowania Użytkowników naruszających Regulamin Forum.

Użytkownik, każdy internauta, zarejestrowany/zalogowany lub niezarejestrowany/niezalogowany który korzysta z Forum.

Profil Użytkownika, wszelkie dane jakie Użytkownik podał w trakcie rejestracji.
Użytkownik w każdej chwili może usunąć swój profil.


Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na temat Pozwów Zbiorowych
oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych Użytkowników.

Korzystając z Forum znajdującego się pod adresem www.forum.pozew-zbiorowy.com.pl, Użytkownik akceptuje poniższe zasady.
Użytkownik który nie akceptuje Regulaminu Forum, nie ma prawa korzystać z Forum w jakiejkolwiek postaci.

Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie i przechowywanie jego danych podanych podczas rejestracji,
w bazie danych, oraz ich kopiowanie i archiwizowanie.

Administrator dołoży wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych w bazie danych,
jednak nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do danych przez osoby postronne w wyniku włamania.

Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie, przechowywanie w bazie danych oraz wykorzystywanie na stronach Forum, jego wypowiedzi.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego wypowiedzi nie zostaną usunięte, nawet jeżeli usunie On swój profil i konto.

Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na Forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie Właściciela Forum utrwalania i zwielokrotniania
(w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), publicznego udostępniania w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w dowolnej technice zapisu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że publikowanie treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych
lub obrażających mniejszości rasowe, religijne i seksualne, jak również innych materiałów, które mogą naruszać dobre obyczaje,
będzie karane zablokowaniem konta i usunięciem z Forum.
Przypadki naruszania prawa, będą zgłaszane odpowiednim organom.

Zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników.
Zgodnie z Ustawą, Administrator będzie niezwłocznie usuwał wszelkie wypowiedzi naruszające prawo, pod warunkiem otrzymania zgłoszenia.

Administrator nie zezwala na reklamowanie stron będących konkurencją dla Forum Dyskusyjnego Pozwów Zbiorowych
oraz Serwisu o Pozwach Zbiorowych znajdującego się na stronach: www.pozew-zbiorowy.com.pl.
Działania takie będą zgłaszane odpowiednim organom jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Użytkownik, przed wpisaniem nowego tematu, powinien zapoznać się z Forum przeglądając fora i tematy
oraz korzystając z wyszukiwarki. Pozwoli to na uniknięcie dublowania tematów.

Użytkownik zakładając nowy temat na Forum, zobowiązany jest do napisania tytułu jednoznacznie określającego temat wpisu.
Tematy typu "Mam pytanie", "Potrzebna pomoc" itp... będą kasowane, ich autorzy otrzymają ostrzeżenia,
a w powtarzających się przypadkach będą blokowani lub usuwani z Forum.

Wszelkie linki wychodzące dodawane przez Użytkowników, posiadają atrybut "nofollow".

Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Administrator, którego decyzje są niepodważalne.

W szczególnych sytuacjach Administrator może stosować wyjątki od Regulaminu.

Wszelkie nieporozumienia i spory pomiędzy Użytkownikami, należy wyjaśniać i rozwiązywać poprzez e-mail.
Zakazane jest inicjowanie wątków i wypowiedzi, których głównym podtekstem są sprawy osobiste.

Zabronione jest umieszczanie treści, do których autor nie posiada praw autorskich lub której źródło nie jest wyraźnie zaznaczone.
Zabrania się dodawania jako załączniki plików pozyskanych nielegalnie lub objętych ograniczeniami rozpowszechniania.

Zabrania się wykorzystywania Forum do wysyłania w prywatnych wiadomościach jakichkolwiek materiałów reklamowych.
Wszelkie wysłane wiadomości są monitorowane.
Wszelkie reklamy należy zamieszczać tylko i wyłącznie w przeznaczonym do tego celu dziale.

Zabronione jest używanie na Forum więcej niż jednego loginu przez jednego Użytkownika.
Zabronione jest również używanie loginów podobnych do wykorzystywanych przez innych Użytkowników.

Wszelkie działania Użytkownika naruszające renomę Forum, mogące powodować obniżenie jego wiarygodności i popularności,
będą ścigane na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów o nieuczciwej konkurencji.

Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do zamknięcia Forum w każdym czasie.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie,
nowy regulamin wchodzi w życie z datą opublikowania,
chyba że Administrator postanowi inaczej.

Administrator Forum Dyskusyjnego Pozwów Zbiorowych
Dnia 17.07.2010
Administrator Forum Dyskusyjnego Pozwów ZbiorowychAdministrator

offline
Administrator
 
Posty: 73
Rejestracja: 2010-07-17, 02:41

Wróć do Zasady użytkowania i Regulamin Forum Dyskusyjnego

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

Chmura tagÓw

cron